Translation & transcreation

English to Czech translation & localization

ENG-CZE Video scripts

 

ENG-CZE Translation of online articles

Technique: How to Dry Brush?

Dry brushing can be done daily and it is recommended doing it in the morning, although some people prefer evening hours, so it’s really up to you. You should start at the bottom –at your ankles and slowly move up towards the centre of the body. Then continue with your arms, starting at your palms of the hands and brushing up the arm toward the heart. On the stomach and armpits, brush in a circular clockwise motion.

Your skin may be a little pink afterward, but it shouldn’t hurt—if it does, you need to apply smaller pressure. If you have any opened wounds or skin rush, avoid those places, you could even spread the rush to other places of your body. Don’t forget to wash the brush every few weeks in hot soapy water to remove dead skin cells.

Technika: Jak na suché kartáčování?

Suché kartáčování můžete provádět denně a doporučeno je hned ráno, i když někteří lidé upřednostňují večer, takže je to v podstatě na vás. S kartáčováním byste měli začít do spodu – na kotnících a postupně se pohybovat směrem ke středu těla. V podpaží a na břiše kartáčujte kruhově ve směru hodinových ručiček, poté přejdete na paže, dlaně a ramena s pohyby směrem k srdci.

Vaše kůže bude po kartáčování pravděpodobně trochu zčervenalá, ale neměla by bolet. Pokud je vaše pokožka velmi citlivá, nesmíte na kartáč moc tlačit. Pokud máte otevřené rány nebo vyrážku, vyhněte se těmto místům, abyste si neroznesli infekci. Nezapomeňte kartáč jednou za pár týdnů omýt horkou mýdlovou vodou a odstranit z něj odumřelé buňky a nečistoty

 

ENG-CZE Translation of online product descriptions

Maxi-Glider for maximum variety of your workout

The secret of losing weight is not sticking to one fitness routine until the kilos drop off, instead, you have to introduce a variety of exercises to constantly challenge all muscle groups. Exactly this variety often lacks in-home fitness products leaving you stuck with one mode of exercise that will take you nowhere. To solve this problem for you, we are bringing you Maxi-Glider 360 - your versatile, one-stop, all-around fitness solution.

Maxi-Glider pro maximálně účinné posilování

Tajemství efektivního hubnutí spočívá v tom, že neděláte pořád stejné cvičení. Různorodost tréninku zaměřující se na různé svaly vytváří pro tělo neustálou výzvu, se kterou se musí vypořádat. A právě tuhle různorodost nenajdeme u většiny přístrojů domácích posiloven a vaše snahy zhubnout zůstávají v mrtvém bodě. Řešením tohoto problému je Maxi-Glider 360 - všestranný a jedinečný přístroj pro posilování doma.

Dust down impossible to reach areas with a simple swipe

Have you ever wonder what is lurking behind your radiators and under or behind your sofa and wardrobe closets? Are you tired of watching nasty spider webs in the corners of your home and having closet tops and radiators covered with dust that provokes breathing problems and triggers allergy reactions? With Dust Guru, ultimate cone-shape dust cleaning solution, you can effectively dust down and refresh your home fast and without any hassle.

Utřete prach jediným tahem i na těžko dostupných místech

Napadlo vás někdy, co se skrývá za vašimi radiátory, pod pohovkou či za šatní skříní? Unavuje vás dívat se na pavučiny visící v koutech vašeho domova, na radiátory a skříně pokryté vrstvami prachu, který způsobuje dýchací problémy a alergické reakce? Prachovka Dust Guru je ideální kuželovitá úklidová pomůcka, se kterou se prachu v domácnosti zbavíte rychle, efektivně a bez námahy.

 

ENG-CZE Translation of sales and transactional emails

%%Name%%, leave a review and get coupon 50% off

We would like to thank you for your trust and hope that you enjoy your nights on XX and you already love it as much as we do. Would you mind telling us what you think of it?

For you it will take just few clicks and a minute to leave a review but for us it will be an incredible help to find out what we shall improve!

We will treat everybody with coupon code with 50% OFF on XX pillow. Yeah!

%%Name%%, napiš nám hodnocení a získej slevu 50 %

Chtěli bychom ti poděkovat za projevenou důvěru a doufáme, že si to s naší XX v noci skvěle užíváš a že ji miluješ stejně jako my. Nevadilo by ti podělit se s námi o svůj názor?

Zabere ti to jen minutku a pár kliků, tak nám dej hodnocení a dej nám tak vědět, jestli se máme nějak zlepšovat, nebo jsme prostě perfektní!

Každé hodnocení si od nás vyslouží kupón na 50% SLEVU na polštář XX. Fakt že jo!

YES OR NO?

/ I GIVE UP / LAST CHANCE (now or never)

Hey, it‘s XX from YY.

Today you have a decision to make, and it will influence if I will continue to communicate with you. You signed up for my free training programme, but you didn‘t read any of my e-mails. I would like to know if I can count on you.

You can just answer to this question YES or NO.

If your answer is YES, then don‘t waste any more time and go to xxx and start your training.

ANO ČI NE?

/ VZDÁVÁM TO / POSLEDNÍ ŠANCE (teď nebo nikdy)

Ahoj, tady XX z YY

Dneska musíte udělat jedno rozhodnutí, a ovlivní to naši budoucí komunikaci.

Zapsali jste se do mého tréninkového programu, ale neotevřeli jste ani jeden mail.

Tak jsem si říkala, jestli s vámi můžu počítat, nebo ne. Je to jednoduché - odpovíte ANO nebo NE.

Pokud je vaše odpověď ANO, tak neváhejte a běžte na xxx, kde najdete první trénink.

 

ENG-CZE Technical translations

OPERATION MANUAL

NEVER start the vacuum pump J01 before making sure that the seal water flow FI0264 to the pump are correct according to Vacuum pump supplier’s instructions! P99 is SIHI type vacuum pump. It is sucking suitable amount of sealing water from the sealing water line, when the sealing water level is always kept on centre line of the pump shaft. There is DN 50 pipeline to make sure, that excess sealing water is returned back to the vacuum pit N74. Return connection point is just on the same height as the centre line of the vacuum pump. Make sure, that the condensate level in vacuum pit is not higher than centre line on vacuum pump.

NÁVOD K OBSLUZE

NIKDY nezapínejte vakuové čerpadlo J01 dříve, než se ujistíte, že průtok těsnící vody FI0264 do čerpadla je správný podle pokynů dodavatele vakuového čerpadla! P99 je vakuové čerpadlo typu SIHI. Odsává vhodné množství těsnicí vody z potrubí těsnící vody, přičemž hladina těsnicí vody je vždy udržována na středové ose hřídele čerpadla. Potrubí DN 50 zajišťuje, že přebytečná těsnící voda se vrátí zpět do vakuové nádrže N74. Vratný bod připojení se nachází zrovna v takové výšce jako osa vakuového čerpadla. Ujistěte se, že hladina kondenzátu ve vakuové nádrži není ve větší výšce jako středová osa vakuového čerpadla.

 

Slovene to Czech translation & localization

SLV-CZE Translation of online product descriptions

Savna pas za fit postavo

Savna pas za fit postavo je vrhunski pas za kakršnokoli telovadbo. Zasnovan je tako, da ohranja telesno temperaturo in zviša učinek potenja do kar 3-krat med telesno vadbo. Savna pas za fit postavo je odličen pripomoček za telovadbo, saj priskrbi takojšni pritisk na trebuh in oporo na ledveni predel. Pas bo vzdrževal pravilno držo vašega telesa med telovadbo, ki je nujna za preprečevanje poškodb. Obenem bo pomagal vašemu telesu, da se lažje poti in posledično pripomogel, da boste hitreje prišli do fit postave.

Sauna pás pro štíhlou postavu

Sauna pás pro štíhlou postavu je špičkový pás na cvičení. Je navržen tak, že udržuje tělesnou teplotu a zaručuje až 3krát lepší účinek pocení během cvičení. Sauna pás pro štíhlou postavu je skvělá pomůcka ke cvičení, poskytuje totiž okamžitý tlak na břicho a oporu bederní páteři.

Díky tomuto pásu snadněji udržíte správné držení těla při cvičení, které je nezbytné především kvůli prevenci zranění.

Zároveň pomůže vašem tělu k snadnějšímu vylučování potu a vy tak rychleji dosáhnete vytoužené štíhlé postavy.

Pametna zapestnica Power Sport

Vrhunska pametna športna zapestnica Power Sport se lahko poveže z vsemi pametnimi telefoni (Samsung, Apple, LG, Huawei, Sony, HTC, Nokia in ostalimi).

Lastnosti:

 • Prikazuje čas
 • Šteje porabljene kalorije
 • Vzdrževanje porabe kalorij
 • Šteje korake
 • Opozori na pomembne dogodke (čas za tablete, vodo, sestanek …)
 • Opozori na klic, alarm ali sms z nežnim vibriranjem

Chytrý náramek Power Sport

Špičkový sportovní náramek Power Sport se snadno propojí s jakýmkoliv chytrým telefonem (Samsung, Apple, LG, Huawei, Sony, HTC, Nokia a další).

Vlastnosti:

 • Ukazuje čas
 • Počítá spálené kalorie
 • Pomáhá dodržet spotřebu kalorií
 • Počítá kroky
 • Upozorní na důležité události (léky, voda, schůzky...)
 • Upozorní na volání, budík, či sms s jemnými vibracemi

 

SLV-CZE Technical translations

OPIS STROJA ZA REZANJE

Tehnični opis

Stroj je namenjen za rezanje pločevine debeline

do 0,8 [mm]za jeklo ter do 1,0 [mm] za aluminij!

Stroj se lahko uporablja za:

Vzdolžno in prečno rezanje pločevine debeline do 0,8 [mm] za jeklo ter do 1,0 mm za aluminij in baker, največje število nožev, ki lahko vzdolžno reže pločevino je 5, maksimalna širina rezane pločevine je 1.250 mm.

Tipi strojev - oprema

POZOR!

Vsi opisi ne veljajo za vse tipe strojev za rezanje pločevine.

POPIS OBRÁBĚCÍHO STROJE

Technický popis

Stroj je určen k řezání plechu o tloušťce

do 0,8 [mm] u oceli a do 1,0 [mm] u hliníku!

Stroj můžete používat k:

Podélné a příčné řezání plechu o tloušťce do 0,8 [mm] pro ocel a do 1,0 mm pro hliník a měď, nejvyšší množství čepelí, které mohou řezat plech podélně je 5, maximální šířka řezaného plechu je 1,250 mm.

Typy strojů - zařízení

POZOR!

Všechny popisy se nevztahují na všechny typy obráběcích strojů

 

Czech to Slovene translation & localization

CZE- SLV Technical translations

Začínáme s WUC

Po spuštění terminálu dojde k načtení ovládacího softwaru WUC Tower. V prvním kroku dojde k ověření, zda je příslušný terminál evidován v systému. Po ověření se zobrazí přihlašovací formulář. Přihlašovací obrazovka obsahuje také možnost vypnutí systému. Po kliknutí se zobrazí další možnosti – vypnout nebo restartovat

Hlavní nabídka

Přihlášený uživatel má na levé části obrazovky hlavní nabídku. Počet položek v menu může být různý – záleží na oprávnění přihlášeného uživatele.

Stav systému

Zobrazení kompletního stavu systému

Automatický režim

Správa a zpracovávání skladových operací

Manuální režim

Práce se skladem bez nutnosti vytvářet operace

Uvod v WUC

Po zagonu terminala se naloži krmilna programska oprema WUC Tower.

Prvi korak preveri, ali je terminal registriran v sistemu. Po preveritvi se prikaže obrazec za prijavo. Zaslon z obrazcem za prijavo vsebuje tudi možnost izklopa sistema. Po kliku se pokažeta še dve možnosti - izklop ali ponovni zagon

Glavni meni

Prijavljen uporabnik ima na levi strani zaslona glavni meni. Število elementov v meniju se lahko razlikuje - odvisno od pooblastil prijavljenega uporabnika.

Stanje sistema

Prikaz celotnega stanja sistema

Avtomatski način

Upravljanje in obdelava skladiščnih operacij

Ročni način

Delo s skladiščem brez potrebe po ustvarjanju operacij

Překlad originálního návodu k obsluze

Elektrický vertikutátor

Před zahájením práce zkontrolujte terén a odstraňte všechny předměty, které by mohly být strojem odmrštěny. Při práci nikdy nepřestávejte věnovat pozornost řízení. Postavte výrobek na rovnou travnatou plochu. Držte stisknutou bezpečnostní pojistku (2).  řitáhněte a držte stisknutou ovládací páku (1) a uvolněte bezpečnostní pojistku (2). Počkejte, dokud motor nedosáhne maximálních otáček naprázdno. Veďte stroj rovnoměrnou a pomalou rychlostí (běžná chůze) pokud možno v přímém směru.

Prevod originalnih navodil za uporabo

Električni prezračevalnik trate

Pred začetkom dela vedno preverite površino in odstranite vse predmete, ki bi jih naprava lahko odbila. Med delom vedno bodite pozorni na to, kako vozite. Postavite napravo na ravno trato.

Pritisnite in držite varnostno tipko (2). Povlecite in držite krmilno ročico (1) in sprostite varnostno tipko (2). Počakajte, da motor doseže maksimalne vrtljaje praznega teka. Vodite napravo z enakomerno hitrostjo zmerno počasi (navadna hoja), če je le možno v ravni liniji.

Prezračevanje izvajajte v delno se prekrivajočih pasovih.